ابعاد این پروژه کفسابی و سنگسابی ،  ۱۰۰۰ متر و به مدت یک ماه انجام پذیرفت و از عمده تفاوت های این مورد  ساب بتن برای اپوکسی شدن سوله در ابعاد بزرگ می باشد ، پس از بازدید مسئول فنی زرین ساب و بررسی های میدانی تصمیم بر این شد که این پروژه بدون وقفه اغاز شود و سرانجام پس از یک ماه با موفقیت به پایان رسید.