یکی از بزرگترین پروژه های انجام شده توسط تیم کاری ما در سال ۹۵ ، پروژه خیابان فرشته در ابعاد ۶۰۰۰ متر بوده است که کفسابی و سنگسابی این پروژه حساس در کمتر از سه ماه به پایان رسید،لازم به ذکر است که سنگ فرشی که در این پروژه کفسابی به کار گرفته شده بود از جنس موزاییک قرمز یزد بود، از جمله مواردی که در این پروژه کفسابی لحاظ شد، بحث منابعی بود که به کار گرفته شد برای مثال از چهار دستگاه کفسابی و هشت نیروی کار با تجربه و بهترین لقمه سنگ های بازار استفاده شد.