پروژه کفسابی خیابان ولیعصر در  متراژ ۱۳۰ متر و در چهار روز کاری انجام پذیرفت،سنگی که در کف این واحد مسکونی به کار رفته بود از جنس دهبید بود و کفسابی ان با دقت بالا و بهترین کیفیت با ۱۳ ساب به پایان رسید، در این پروژه  دو دستگاه کفسابی به کار گرفته شد و به علت درخواست کارفرما از ساب ایتالیایی برای جلای بیشتر و سیناکس استفاده شد.