این پروژه کفسابی و سنگسابی که به همت همکاران با تجربه و متخصص تیم کاری ما ،  با موفقیت و رضایت بالایی به پایان رسیددر منطقه دماوند تهران قرار داشت و سنگفرشی که در ان به کار رفته بود از جنس گرانیت و در ابعاد ۳۰۰ متر بود.

از نکات قابل ذکر این پروژه کفسابی ، حضور یک تیم کاری با دو دستگاه می باشد که در ۱۰ روزی کاری و پنج نیروی کار و ۱۴ ساب به پایان رسید و در پایان پروژه با تایید کارفرما ضمانت نامه بین طرفین امضا گردید.