در این پروژه کفسابی که توسط تیم کاری ما انجام شد از سنگ دهبید برای سنگ فرش استفاده شده بود و ابعاد حدودی پروژه ۳۰۰ متر براورد شد که در ده روز کاری و توسط سه دستگاه کفسابی به پایان رسید در این پروژه از ۹ ساب استفاده شد و در پایان کار رضایت ۱۰۰ درصدی کارفرما را در پی داشت.