از جمله پروژه های کفسابی دانشگاه الزهرا که به تیم کاری زرین ساب سپرده شده بود بخش کتابخانه در ابعاد ۵۰۰۰ متر می باشد که از سنگ های دهبید ، گرانیت و موزاییک در ان استفاده شده بود این پروژه نیز توسط کفساب ها و نیروی کار خبره تیم کاری ما با موفقیت به پایان رسید، مدت زمان این پروژه کفسابی  دوماه می باشد و پس از اتمام کار با تاییده کارفرما همراه بود.