کفسابی در تهرانپارس را از چند جهت می توانیم بررسی کنیم که مهمترین ان نتیجه کار است که به درخواست کارفرما از سطح لوکس کفسابی برای اجرای این پروژه بهره بردیم، در واقع پروژه کفسابی در تهرانپارس در بالاترین حد خود به پایان رسید و از ۱۳ ساب برای درخشش حداکثری و لایه برداری اصولی استفاده شد.
کفسابی در تهرانپارس نقطه عطفی بود در سال ۹۵ برای تیم کف سابی زرین ساب ، زیرا از این پروژه به عنوان یک نمونه کار موفق یاد می کنیم.
پروژه کفسابی در تهرانپارس در ده روز کاری پایان یافت و ساختمان نو ساز بود و کارفرما قصد داشت تا سنگ فرش را به بالاترین کیفیت تبدیل کند و این اتفاق هم افتاد و رضایت بالای طرفین را در پی داشت.