کفسابی در زعفرانیه دارای ویژگی های منحصر به فردی بود که ما را مجاب کرد تا این پروژه کف سابی را در نمونه کارهای برتر سال ۹۵ قرار دهیم و دلایل این موضوع را به طور مختصر شرح می دهیم.
کفسابی در زعفرانیه دارای ساز و کار متفاوت با پروژه های دیگر بود و دلیل این موضوع ساب زنی پی در پی با ۱۷ لقمه سنگ است که لایه برداری ۳ میلی متری را محقق ساخت و در هر ساب به جلا و شیشه ای شدن سنگ کمک کرد.
کفسابی در زعفرانیه در ۱۶روز کاری پایان یافت و ابعاد این پروژه ۸۰۰ متر بود و از دو دستگاه کفسابی در ان استفاده شد و در پایان از ساب ایتالیایی برای جلای بیشتر و ماندگاری بیشتر سنگ استفاده شد.