کفسابی در تجریش یکی از موفق ترین پروژه هایی بود که توسط تیم کاری ما با صد در صد رضایت کارفرما به پایان رسید و دلیل این موضوع به کار گیری بهترین ابزار کفسابی در این پروژه است، زیرا کارفرما تاکید داشت که نتیجه کار در ایده ال ترین حالت ممکن باشد.

پروژه کفسابی تجریش در خیابان رفعت واقع بود و  متراژ این پروژه ۱۰۰۰ متر براورد شد و عملیات ساب زنی در  کل واحد های ساختمان به علاوه پارکینگ اجرایی شد.

مدت زمانی که برای این پروژه کفسابی در  نظر گرفته شد ۲۷ روز کاری بود و به علت حساسیت کار از دو دستگاه کفسابی و بهترین لقمه سنگ های بازار استفاده شد.

پروژه کفسابی در تجریش یک تجربه موفق در کارنامه تیم کاری زرین ساب می باشد.