در این بخش مطالبی را در مورد ساب های پایانی که در کفسابی سنگ کاربرد دارند و در اصطلاح تیر نهایی را برای افزایش کیفیت می زنند بیان می کنیم و نقش و نوع ان ها را توضیح می دهیم.
در کفسابی سنگ مطابق با جنس و میزان کثیفی تعداد و نوع لقمه سنگ ها تعیین می شود و کفساب به وسیله دستگاه کف سابی شروع به ساب زنی می کند اما این تمام ماجرا نیست زیرا فوت کوزه گری در ساب اخر نمایان می شود و بعد از پرداخت کامل سنگ و افزایش کیفیت صد در صدی در پی ساب های متوالی، کفساب مطابق با خواسته کارفرما ساب نهایی را که به لقمه سنگ ایتالیایی معروف است به کار می گیرد.
این لقمه سنگ دارای ساختاری متفاوت با لقمه سنگ های دیگر است و بعد از ساب امیرخانی به معروف ترین لقمه سنگ در بین کفساب ها مشهور است.

کفسابی و ساب ایتالیایی
ساب ایتالیایی به گونه عمل می کند که لایه اسیدی که بر روی سنگ ایجاد شده است را از بین می برد ، همان طور که در مقالات مختلف بحث کردیم لقمه سنگ های زیادی در زیر دستگاه کفسابی به کار می رود تا نتیجه کار ساب زنی به حالت ایده ال برسد.
ساب ایتالیایی در بین اقشار مختلف جامعه شهرت زیادی دارد و اکثر مردم که با کفسابی و سنگسابی اشنایی دارند این نام را شنیده اند و تصورات غلطی نیز در مورد ساب ایتالیایی مطرح است برای مثال بعضی افراد ساب ایتالیایی را با کفسابی ایتالیایی اشتباه می گیرند و فکر می کنند که یک سبک جداست و یا اینکه این روش در ایتالیا رواج دارد.
البته نام ساب ایتالیایی به این منظور به این لقمه سنگ گذاشته شده است که کشور ایتالیا در زمینه تولید سنگ ها و لقمه سنگ ها در صدر کشورهای پیشرفته قرار دارد و کیفیت محصولات این کشور زبان زد جهانیان است.
تاثیری که ساب ایتالیایی در کفسابی بر روی سنگ دارد بی نظیر است ، به گونه ای که نتیجه کار را بهتر جلوه می دهد و به دلیل مواد خاصی که در این لقمه سنگ به کار رفته است سبب شیشه ای شدن و ماندگاری بیشتر سنگ می شود.