در کفسابی سنگ پروژه هایی موفق تلقی می شوند که چند ویژگی در پایان کار داشته باشند ، که می خواهیم این موارد را در این بخش بررسی کنیم و دلیل نوشتن این مقاله رفع ابهامات مربوط به کفسابی است که در بین افراد مختلف وجود دارد.
همانطور که در مقالات مختلف سایت توضیح دادیم ، برای اینکه عملیات کف سابی و سنگسابی به درستی اجرایی شود چند عامل مهم را نیاز دارد که کفساب ، دستگاه کفسابی ، لقمه سنگ ها ، جنس سنگ و برق سه فاز از جمله عواملی هستند که لازم است تا استاندارهای لازم را داشته باشند تا سنگ را به بالاترین حد خود از نظر کیفیت و زیبایی برسانند.
حال سوال مهمی که پیش می اید این است که در پایان کار چه نتیجه ای باید حاصل شود تا بگوییم عملیات کفسابی سنگ ساختمان به خوبی اجرایی شده است؟
در پاسخ به این سوال بهتر است مروری به مباحث گذشته کنیم، همان طور که در صفحه اصلی کفسابی و سنگسابی بیان کردیم، کفسابی را به سه سطح تقسیم بندی می کنند که سطح اول ایده ال ، سطح دوم معمولی و متداول و سطح سوم کفسابی ارزان یا در اصطلاح درست تر کفشویی با حداقل لقمه سنگ نام دارد.
دلیل اینکه این موضوع را مطرح کردیم این است که نتیجه کف سابی به این بستگی دارد که کارفرما کدام سطح را انتخاب کند، تیم کاری ما اساس کار خود را گرفتن نتیجه عالی متناسب با خواسته کارفرما قرار داده است و در طی سالها فعالیت این شعار عملیاتی را محقق ساخته است.
کفسابی کار لوکسی است که اقشار مرفه و متوسط جامعه تمایل زیادی به اجرای ان دارند زیرا کف ساختمان ها نقش بسیار کلیدی در طراحی داخلی دارد.
کارشناسان حوزه ساختمان پروژه ی کفسابی را موفق می دانند که لایه برداری به خوبی انجام شده باشد، درزگیری با چسب و سیمان سفید و در صورت لزوم رزین به خوبی اجرایی شده باشد و کیفیت و شفافیت سنگ به خوبی نمایان باشد و از همه مهمتر سطح یک دست و شیشه ای شود  به گونه ای که در ذهن و چشم بیننده جلوه کند.
کفسابی سنگ های باارزش ساختمان های خود را به تیم های کاری معتبر، متخصص و متعهد بسپارید تا در بالاترین حالت نتیجه کار را مشاهده کنید.