کفسابی ساختمان از کلمه ساب زنی نشات گرفته است و ساب به معنای صیقل دادن لقمه سنگ بر روی سنگ فرش است که در نتیجه کف سابی را رقم می زند و با لایه برداری به یک دست شدن سطح سنگ کمک می کند و کیفیت سنگ به حالت کارخانه باز می گردد.
در جریان اجرای کفسابی سنگ مراحل زیادی انجام می شود که لقمه سنگ ها یک بخش اساسی در کفسابی هستند.
کفساب ها در چند مورد نظر مشترک دارند که لقمه سنگ ها نیز در این موارد گنجانده شده اند، همه کفساب ها اتفاق نظر دارند که دو ساب اول دارای اهمیت ویژه ای در کفسابی است و اجرای درست ساب زنی با لقمه سنگ ۳۶ یا ۴۶ و لقمه سنگ ۶۰ می تواند در ادامه کار تاثیر زیادی بگذارد.
ساب اول که زبر ساب نیز خطاب می شود، اولین مرحله لایه برداری را انجام می دهد و سنگ را برای پرداخت کامل محیا می کند اما در گرانیت کار کمی سخت تر است و بعد از زبرساب از الماس استفاده می شود که این امر به دلیل سختی بیش از حد گرانیت است .
دلیل اصلی اینکه قیمت کفسابی گراینت بالاتر است، زمان و زحمت زیادی است که برای لایه برداری و پرداخت و صیقلی شدن نیاز دارد.
بعد از ساب دوم کفساب شروع به درزگیری با چسب و سیمان سفید یا رزین می کند و بعد از ان ساب ها را تا لقمه سنگ ۸۰۰ اجرایی می کند که هر یک وظیفه خاصی را برای لایه برداری برعهده دارند.

کفسابی سنگ
از ساب امیرخانی نیز به عنوان یک لقمه سنگ کلیدی یاد می کنند و دلیل این موضوع برداشت لایه ای است که در مرحله لایه برداری بر روی سنگ ایجاد شده است.
لقمه سنگ سیناکس نیز برای افزایش کیفیت سنگ مورد استفاده قرار می گیرد و در پایان نیز بنا به درخواست کارفرما از لقمه سنگ ایتالیایی یا فرانکفورتی برای درخشش بیشتر استفاده می شود.
نکته پایانی اینکه برای نتیجه مطلوب کفسابی سنگ لازم است تا کفساب همه ی لقمه سنگ های مورد نیاز را استفاده کند و متناسب با پستی و بلندی و کثیفی زمان گذارد و برای یک نتیجه ایده ال تلاش خود را کند.