باتوجه به معنای هنر که در اصطلاح مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند و در تعبیر دیگر هنر مهارت خلق زیبایی است ، می توانیم نتیجه بگیریم که کفسابی سنگ ساختمان نیز یک هنر است.
در کفسابی و سنگسابی فرد متخصص و باتجربه که کفساب نامیده می شود می کوشد تا به وسیله دستگاهی که برای این منظور ساخته شده است سنگ را صیقل دهد تا علاوه بر افزایش کیفیت و زیبایی باعث یک دست شدن کف شود.
کفساب ارزش سنگ را به خوبی می داند و دانش کافی در مورد انواع سنگ را دارا می باشد و برای کفسابی هر جنس سنگ یک رویه را به کار می گیرد.
برای این منظور کفسابی را هنر می دانند که باعث خلق زیبایی می شود و یک نوع تغییر اساسی در محیط ایجاد می کند و کسی که قرار است کف سابی را اجرا کند باید توان و حوصله کافی را داشته باشد.
به طور کلی هنر را به دو دسته تقسیم می کنند که برابر است با : هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی.
کفسابی ساختمان در دسته هنرهای کاربردی جای دارد زیرا نخست کارکرد و سودمندی آن‌ اهمیت دارد و هدف از خلق کف سابی کاربردش بوده‌است.

کفسابی
یک ویژگی مشترک در بین تمامی هنرها وجود دارد که کفسابی نیز از ان مستثنی نیست و ان ویژگی این است که همه آثار هنری از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه می‌گیرند نه از تفکر منطقی و عقلانی او.
کفسابی و سنگسابی از زمانی که بشر به خاصیت های سنگ پی برد رایج بوده است اما روش کار با روش های امروز تفاوت داشت برای مثال امروزه کفسابی با دستگاه ها سه فاز و لقمه سنگ های متنوع انجام می شود.
تیم کفسابی زرین ساب امادگی همکاری با تمامی پیمانکاران و کارفرمایان عزیز است.